Eurofondy

Názov projektu: Podpora nových pracovných miest v spoločnosti Print Cup, s.r.o.


Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Doba realizácie: 10/2019 – 4/2021
Prijímateľ: Print Cup s. r. o.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Cieľ projektu:
Cieľ projektu je zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej činnosti v spoločnosti Print Cup s. r. o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk

Na stiahnutie
hamburger
close
Používaním stránok prevádzkovateľa Print Cup s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.